ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา นฤมิตรทัวร์
ที่ตั้ง หจก.อยุธยา นฤมิตร ทัวร์
เลขที่ 15 หมู่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office : 035-230854
Fax : 035-230180
E-mail : Nareumit@live.com

บริหารงานโดย :
นายประสาท นฤมิตร Tel. 081- 8530689
นายประสาน นฤมิตร Tel. 081- 8516675
นายเอนก นฤมิตร Tel. 081-9940294
นายอำนาจ นฤมิตร Tel. 081-8291674
นายธเนตร นฤมิตร Tel. 081-8513677

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ :
Office : 035-230854
Fax : 035-230180

ประเภทกิจการ
รถร่วม บขส ตั้งแต่ปี 2525 ในสายอยุธยา-วังน้อย
ดำเนินกิจการต่อรถโดยสารขนาดใหญ่ ทั้งรถพัดลม รถสองแถว และรถตู้รวมถึงการซ่อมบำรุง
เพื่อรองรับกับการให้บริการรับส่งพนักงานตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
รถโดยสารไม่ประจำทาง โดยให้บริการรับส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม,
นำเที่ยว ตั้งแต่ปี 2535 ทั้งรถโดยสารและรถตู้ จนถึงปัจจุบัน 


 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา นฤมิตร ทัวร์ 15 หมู่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office : 035-330448 Fax : 035-330449 E-mail: nareumit@live.com เลขที่ผู้เสียภาษี : 3030630728
© 2010 All Rights Reserved. NaReuMit.com Web Design by : ออกแบบเว็บ